ขนาดตัวอักษร เล็ก ปกติ ใหญ่
 • Student Cooperative Day Ea8fe7dbd0098a6cca7e195603926437
 • ลงนามถวายพระพร ร.10
 • พระราชกรณิยกิจ ร.9
 • พระราชดำรัช ร.9
 • Banner App Moac
 • ขับเคลื่อนแผนกรม
 • ประกาศเจตนารมจังหวัด
 • San220201
 • แผนพัฒนาการสหกรณ์ ฉบับที่ 5
 • Kickoff สหกรณ์อาสาทำความดีด้วยหัวใจ

  ข่าวประชาสัมพันธ์

  อธิบดี
  เขตตรวจราชการ
  สหกรณ์จังหวัด

  ภาพข่าวกิจกรรม

  ดูทั้งหมด

  ข่าวประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทีวี

  • ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น (Popular Vote) ไตรมาส 2 ประเภทข้าราชการ
  • แผนที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร
  • สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร แยกตามรายอำเภอเขตรับผิดชอบ
  • ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
  • ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น (Popular Vote) ไตรมาส 2 ประเภทลูกจ้างประจำ
  • การกำกับแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดกำแพงเพชร แยกตามรายอำเภอ
  • ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น (Popular Vote) ไตรมาส 2 ประเภทพนักงานราชการ
  • ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น (Popular Vote) ไตรมาส 2 ประเภทข้าราชการ

  • แผนที่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจังหวัดกำแพงเพชร

  • สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในเขตพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร แยกตามรายอำเภอเขตรับผิดชอบ

  • ประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

  • ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น (Popular Vote) ไตรมาส 2 ประเภทลูกจ้างประจำ

  • การกำกับแนะนำส่งเสริมสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ในจังหวัดกำแพงเพชร แยกตามรายอำเภอ

  • ประกาศเกียรติคุณบุคลากรดีเด่น (Popular Vote) ไตรมาส 2 ประเภทพนักงานราชการ

  หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

  กรมส่งเสริมสหกรณ์
  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
  สำนักงาน ก.พ.
  กรมบัญชีกลาง
  กบข
  กสจ.
  ประกันสังคม
  สภาเกษตรกรแห่งชาติ
  สหกรณ์ข้าราชการสหกรณ์
  สำนักงานกองทุนฟื้นฟู
  สันนิบาตรสหกรณ์

  เมนูอื่นๆ

  แผนปฏิบัติงาน/งบ/ACTION
  รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
  งบทดลองประจำเดือน
  รายงานการประชุมประจำเดือน
  รายงานสรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำเดือน
  แบบฟอร์มดาวโหลด
  Unit school
  KM
  บทบาทภารกิจแต่ละกลุ่ม
  cpd e-project
  ระบบประเมินมาตรฐานสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร
  ระบบเงินเดือน
  cps
  โปรไฟล์สหกรณ์
  โปรไฟล์กลุ่มเกษตรกร
  โปรไฟล์กลุ่มอาชีพ

  เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

  entrythailand
  ยูทูป
  คู่มือประชาชน
  entry
  Info.png
  กระดานถาม-ตอบ กรมส่งเสริมสหกรณ์
  ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมส่งเสริมสหกรณ์
  E-service กรมส่งเสริมสหกรณ์